Reference

České vysoké učení technické v Praze

„Před čtyřmi lety jsme řešili velký mezinárodní vzdělávací projekt, pro který jsme potřebovali připravit velké množství překladů do němčiny. Kolega nám doporučil paní Dvořákovou. Bylo to šťastné doporučení; od té doby pro nás přeložila spoustu textů. Spolupráce pokračuje do dneška a její délka svědčí o tom, jak moc jsme spokojeni.“

Ing. Tomáš Zeman, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky


Cegelec a.s.

„Vážená paní inženýrko,

již více než tři roky využíváme Vašich překladatelských služeb. Dovolte, abych Vám pří této příležitosti poděkoval za velmi kvalitní, na vysoké jazykové úrovni zpracované překlady z češtiny do němčiny. Velmi si vážíme zejména velmi dobrých znalostí odborné německé terminologie v elektrotechnice pro městskou dopravu. Vysoce oceňujeme i včasnost a plnění dohodnutých termínů objednaných překladů. Věřím, že i do budoucna můžeme se spoluprácí s Vámi počítat.“

Ing. Zdeněk Vytouš, Obchodní ředitel, Cegelec a.s.


Poll, s.r.o.

„Služby Ing. Aleny Dvořákové využíváme několik let pro překlady technické dokumentace do anglického a německého jazyka. Vždy se jedná o vysoce specializované texty z oboru elektrotechniky. Překlady vynikají vysokou odborností a přesností. Velice si vážíme jejího profesionálního přístupu, ať už se to týká administrativní oblasti, samotné realizace překladu, dodržování termínu nebo pružnosti v komunikaci. Oceňujeme, že dokáže zachytit a upozornit na nejmenší detail našich potřeb, který bychom sami opomněli. Služby Ing. Aleny Dvořákové vřele doporučujeme všem dalším zákazníkům.“

Ing. Miroslava Michálková, HR Partner, Poll, s.r.o.


Siigma Products, s.r.o.

„Měl jsem tu čest spolupracovat s paní Alenou Dvořákovou několik měsíců při realizaci projektů ve Švýcarsku. Vždy jsem velmi oceňoval její jazykové znalosti a až neuvěřitelnou schopnost hbitě pronikat do velmi odborných témat. Díky tomu při jednáních s místními odborníky vůbec nedocházelo k nedorozuměním, která by pramenila z nekvalitního tlumočení. Bezchybně přeložené odborné texty předávané dokumentace taktéž přispěly k pozitivnímu dojmu náročného zákazníka. S paní Alenou Dvořákovou je radost spolupracovat - a to nejen díky jejímu smyslu pro humor ;).“

Dr. Ing. Jiří Gerlich, samostatný vývojový pracovník, Siigma Products, s.r.o.


Státní ústav jaderné, biologické a chemické ochrany, v.v.i.

Státní ústav jaderné, biologické a chemické ochrany, v.v.i.


Feramat Cybernetics s.r.o.

Feramat Cybernetics s.r.o.