Ceny

Překlad

čeština <-> němčina
čeština <-> angličtina
400 Kč za normostránku přeloženého textu
angličtina <-> němčina
520 Kč za normostránku přeloženého textu
(normostránka = 1 800 znaků přeloženého textu včetně mezer)

Pro orientaci: německý text bývá rozsáhlejší asi o 20 %, anglický text asi o 15 % ve srovnání s českým textem. Uvažujete-li například o přeložení 10 normostránek českého textu do němčiny, cena překladu se bude pohybovat okolo 4 800 Kč.

Korektura

němčina
angličtina
čeština
150 Kč za normostránku
(normostránka = 1 800 znaků cílového textu včetně mezer)

Pro udržení dobré srozumitelnosti jazykové korektury je nutné poskytnout také text v originálním jazyce.
Korekturu je vhodné využít, pokud si nejste jistí kvalitou překladu od jiného autora a rádi byste ověřili, zda byl opravdu zachován smysl a styl původního textu.

Formáty

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Open Office (Writer, Calc, Impress)
Adobe PDF (při požadavku na dodržení formátování originálu příplatek 50 %)
další po dohodě

Termín

dle naší společné dohody